स्थानीय तहहरूल बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट नगरसभा तथा गाउँसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हो ।

सोही अनुरुप आज अधिकांश स्थानीय तहले बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् । कतिपय स्थानीय तहले भने असार १० गते अघि नै नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गरिसकेका छन् ।

सम्बन्धित खवर
Latest Posts from खोज खुलासा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *